ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

QR Code Line

ท่านสามารสแกน QR Code นี้ในการเพิ่มคุณครูแอ๋มเป็นเพื่อนใน Line สำหรับติดต่อสื่อสาร

QR Code Facebook

ท่านสามารสแกน QR Code นี้ในการเพิ่มคุณครูแอ๋มเป็นเพื่อนใน Facebook สำหรับติดต่อสื่อสาร