ผู้บริหาร

นายสุวัตน์ งามขำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการ

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ดำรงตำแหน่ง : 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สถานศึกษาปัจจุบัน

ข้อมูลการศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-307-6095

E-mail : suwat@bdk.ac.th