ติดต่อเรา

ที่อยู่

โรงเรียนบ้านดอนกลาง

บ้านเลขที่ 232 หมู่ 9 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

โทรศัพท์ 032-820-546 (ฝ่ายธุรการโรงเรียน เวลาทำการ 08.00 - 16.00 น.)

E-mail : bdk.kuiburi@gmail.com

facebook : www.facebook.com/bdk.kuiburi