ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายภัทณพันธ์ แสงรุ้ง (ครูต้น)

ข้อมูลติดต่อ

E-mail :

Line ID

QR Code Line

ท่านสามารสแกน QR Code นี้ในการเพิ่มคุณครูเก๋เป็นเพื่อนใน Line สำหรับติดต่อสื่อสาร