ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูปแบบสี

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

รูปแบบขาวดำ